sedimentary cycles of biogenic matters

sedimentary cycles of biogenic matters
nuosėdiniai biogenų ciklai statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Medžiagų biogeocheminė apytaka, vykstanti biosferoje. Biogenų (pvz., anglies deguonies, azoto), kurie biocheminių virsmų metu yra dujinės būsenos, apytaka sparti. Tokie biogenai kaip fosforas dujinės būsenos neturi – jų apytaka gali sustoti, todėl šie biogenai nusėda vandenynuose ir giliuose žemyniniuose ežeruose. atitikmenys: angl. sedimentary cycles of biogenic matters vok. Absetzenkreislauf, n; Nährsalze, n; Sedimentationkreislauf des Nährstoffe, m, f rus. осадочные циклы биогенных веществ

Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas. – Vilnius : Grunto valymo technologijos. . 2008.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Absetzenkreislauf — nuosėdiniai biogenų ciklai statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Medžiagų biogeocheminė apytaka, vykstanti biosferoje. Biogenų (pvz., anglies deguonies, azoto), kurie biocheminių virsmų metu yra dujinės būsenos, apytaka sparti.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Nährsalze — nuosėdiniai biogenų ciklai statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Medžiagų biogeocheminė apytaka, vykstanti biosferoje. Biogenų (pvz., anglies deguonies, azoto), kurie biocheminių virsmų metu yra dujinės būsenos, apytaka sparti.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Sedimentationkreislauf des Nährstoffe, m — nuosėdiniai biogenų ciklai statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Medžiagų biogeocheminė apytaka, vykstanti biosferoje. Biogenų (pvz., anglies deguonies, azoto), kurie biocheminių virsmų metu yra dujinės būsenos, apytaka sparti.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • nuosėdiniai biogenų ciklai — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Medžiagų biogeocheminė apytaka, vykstanti biosferoje. Biogenų (pvz., anglies deguonies, azoto), kurie biocheminių virsmų metu yra dujinės būsenos, apytaka sparti. Tokie biogenai kaip fosforas… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • осадочные циклы биогенных веществ — nuosėdiniai biogenų ciklai statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Medžiagų biogeocheminė apytaka, vykstanti biosferoje. Biogenų (pvz., anglies deguonies, azoto), kurie biocheminių virsmų metu yra dujinės būsenos, apytaka sparti.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Earth Sciences — ▪ 2009 Introduction Geology and Geochemistry       The theme of the 33rd International Geological Congress, which was held in Norway in August 2008, was “Earth System Science: Foundation for Sustainable Development.” It was attended by nearly… …   Universalium

  • lake — lake1 /layk/, n. 1. a body of fresh or salt water of considerable size, surrounded by land. 2. any similar body or pool of other liquid, as oil. 3. (go) jump in the lake, (used as an exclamation of dismissal or impatience.) [bef. 1000; ME lak(e) …   Universalium

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”